SAOPŠTENJE ZA JAVNOST RADIJA „016“

Saopštenje Radija „016“ koje nijedan lokalni medij nije smeo da objavi.

Toliko o nezavisnim medijima u Leskovcu.

 

         Ovim saopštenjem Radio „016“ želi da upozna javnost Leskovca o nezakonitim radnjama gradske uprave, odnosno Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, u vezi sa realizacijom javnog Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Leskovca u 2018. godini.

         Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj je suprotno Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji je na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima doneo Ministar kulture 2016. godine, a koji je i dalje na snazi, donelo Rešenje o imenovanju komisije za izbor Projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta grada Leskovca u 2018. godini.

         Tročlana komisija koju je imenovalo odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj, i na osnovu toga donelo Rešenje, nikako nije mogla da radi u tom sastavu, što znači da su i ove godine 20 miliona dinara poreskih obveznika nezakonito podeljena medijima u Leskovcu.

Naime, po članu 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, citiramo, „većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji“, što u ovom slučaju znači, kada je komisija brojala tri člana, dva su morala biti imenovana na osnovu predloga gore navedenih udruženja.

Iako su Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj upućeni zvanični predlozi od čak sedam različitih novinarskih i medijskih udruženja u Srbiji, oni to nisu ispoštovali i umesto dva člana Komisije, izabrali su samo jednog i to gospodina Budimira Ničića sa Kosova (iz Čaglavice). Druga dva člana komisije, Ninoslav Radičević iz Vlasotinca i Srđan Conić iz Leskovca, su sami sebe predložili kao „nezavisne stručnjake za medije ili medijske radnike“, kako stoji u Pravilniku, na šta su imali pravo, ali je samo jedan od njih mogao biti imenovan u tročlanoj komisiji.

U vezi sa ovom zloupotrebom i svesnim kršenjem Zakona, u više navrata smo se obraćali Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj i tražili od njih po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, objašnjenja u vezi sa postupkom predlaganja i donošenja rešenja o imenovanju članova komisije i dobijali uvek opširne, ali ne i konkretne odgovore. Naravno, razlog je svesno kršenje Zakona za koje bi neko, da živimo u pravnoj državi, morao i da odgovara.

Podsećamo javnost da je sve odluke i sva dokumenta u vezi sa ovim Konkursom, pa i Rešenje o imenovanju komisije potpisao lično, šef odelenja gospodin Bojan Tojaga.

Pozivamo ga ovom prilikom, kada god želi i gde god želi, na javno sučeljavanje argumenata u vezi sa ovim protivzakonitim postupkom imenovanja članova Komisije, pa neka javnost Leskovca sama zaključi da li je bilo kršenja Zakona ili ne.

I još nešto. Već 4 godine (2015.-2018.) za redom Srđan Conić, dopisnik RTS-a iz Leskovca, se imenuje za člana i 3 puta za predsednika komisije za izbor projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju sredstvima iz budžeta grada Leskovca, a Upravni sud u Beogradu poništava rešenja tih komisija zbog raznih nepravilnosti u radu i 2015. i 2016. godine.

Napominjemo samo da je i za 2017. godinu pokrenut sudski postupak, a nije ni ova 2018. godina, mogla da prođe bez kršenja Pravilnika i Zakona.

A za ove 4 godine, medijima je po odluci tih komisija i rešenja Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj podeljeno čak 60 miliona dinara.

Čime je to Srđan Conić „zadužio“ Gradsku upravu i Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj osim što je olakšao budžet Leskovca za oko 150.000,00 RSD, koliko su do sada iznosili samo sudski troškovi za izgubljene sudske sporove.

 Za Radio „016“

Jugoslav Tomić, direktor